Despre Noi

MISIUNE

Avem misiunea de a crea și a veghea la obținerea unei educații complexe și echilibrate pentru fiecare copil,indiferent de condiția sociala,apartenenta etnica și religioasa.

Asigurarea accesului egal al tuturor copiilor la o educație de calitate bazata atât pe resurse umane performante cat și pe noile tehnologii de formare și comunicare pentru a contribui la construirea societății cunoașterii.

Crearea condițiilor spirituale și materiale favorabile vieții într-un cadru formal modern, corespunzător normelor și valorilor europene.Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului și valorizarea fiecărui participant la actul educativ.

Dorim sa le oferim copiilor și părinților un mediu educational prietenos, inclusiv în care sa fie promovate valori precum respectul de sine și fata de ceilalți, cinstea și toleranta,acceptarea diversității culturale și lingvistice.

Să asigurăm așadar șanse egale la educație și la dezvoltarea deplina pentru a da posibilitatea afirmării potențialului maxim al copilului.

„Și pentru ca mâine începe astăzi”, sa formam personalități puternice ordonate, creative și independente în scopul adoptării cu ușurință la o societate în continua schimbare.

 

VIZIUNE

Pentru a menține organizarea scolii în stare de funcționare eficienta, și cu atât mai mult,pentru a creste performantele sale, este necesara o adaptare a acesteia la transformările care au loc în societate.

O astfel de adaptare presupune permanente schimbări în cadrul instituției de învățământ, schimbări ce trebuie prevazute proiectate,implementate, evaluate, constituind astfel în parte domeniul unei orientări educaționale ,dezvoltarea școlară.

Vom avea succes numai dacă vom înțelege și întreprinde schimbarea, educându-ne capacitatea de a ne concentra pe „ce” și „cum” trebuie făcut în mod concret:

perfecționarea continua în specialitate în scopul modernizării actului didactic și adăugirii de „plus valoare” personalității copilului;

deschiderea către nou, către schimbare, modificarea anumitor rutine de lucru, implicarea, cointeresarea și responsabilizarea tuturor factorilor educationali, în contribuția adusa la creșterea „valorii adăugate”  la personalitatea copilului;

o viziune clara,proiecte care sa materializeze viziunea și oamenii dispuși să-și asume răspunderea ducerii acestui proces pana la capăt, complet, fără echivoc ireversibil;

un exercițiu profund de învățare continua fundamentat pe încredere, onestitate, competenta , performante și curaj, gândit sa genereze câștiguri ireversibile pentru toți „actorii” implicați în realizarea obiectivelor propuse.

 

O posibila………..„ rețetă” a succesului